Kvinner på gata står opp for sine kjære og sine hjem

Gabriel Edwin Rosairo

Døde og levende
Over 70 000 mistet livet og 146 679 personer kan ikke gjøres rede for. Et ukjent antall menn og kvinner som de militære tok i varetekt, er sporløst borte. Ti år etter krigens slutt kontrollerer regjeringsstyrkene fortsatt store landområder som har tilhørt tamilene i generasjoner. I den nye virkeligheten lever tamilene i
et okkupert land der nesten ingen militære og kun 12% av politiet kan kommunisere med lokalbefolkning på tamil.

Fortsett å lese Kvinner på gata står opp for sine kjære og sine hjem

Filter over et blodbad

Shobana Thavanathan

I 2016 ble Sri Lanka kåret til verdens beste feriested.Øya som for verden ser ut til å være et paradis og det perfekte feriemålet, er faktisk et rent helvete. Verden ser det som blir vist, et filter med krystallskinnende
kystlinjer fylt med myke sandkorn, perlehvite skjellog ikke minst fine trær med tropisk frukt.

 

Fortsett å lese Filter over et blodbad

Undertrykking i Paradis

Athithan Jayapalan

Lonley Planet, Tripadvisor og mange andre ledende aktører i den verdensomfattende turistindustrien, har i de siste årene utnevnt Sri Lanka i Det indiske hav for å være det beste feriemålet. Etter krigen, i en periode på ti år, har store multinasjonale selskaper og stormakter som USA, Storbritannia, India og Kina styrket sitt engasjement på Sri Lanka i samarbeid med staten. Verdensbanken og IMF har delegert flere større lån til Colombo i denne perioden. Samarbeidet med Sri Lankas regjeringer har en lengre historie blant de overnevnte aktørene i verdenssamfunnet, men engasjementets karakter har vært særegent i etterkant av 18. mai 2009.

Fortsett å lese Undertrykking i Paradis

Talenes tale er klar!

Tamilene vet av erfaring at avtaler som blir inngått med myndighetene
på Sri Lanka ikke er verdt papiret de er skrevet på. FNs høykommissær for
menneskerettigheter (OHCHR) har erfart det samme. Myndighetene på Sri
Lanka har ikke vist evne eller vilje til å ta opp saker som gjelder straff for grove
lovbrudd og alvorlige brudd på internasjonale menneskerettighetslover og
internasjonal humanitærrett.

Fortsett å lese Talenes tale er klar!

Tamiler har rett til selvbestemmelse

I over 72 år har tamilene kjempet for sine rettigheter. Sri Lanka fikk selvstendighet fra britene 4. februar 1948. Inntil da var den nordlige og østlige delen av øya tamilenes hjemland, kalt Tamil Eelam. Siden selvstendigheten i 1948 har tamilene blitt nektet sine demokratiske, sivile, akademiske og økonomiske rettigheter av staten Sri Lanka.

Fortsett å lese Tamiler har rett til selvbestemmelse

Nettsiden er under utvikling.

Det tamilske nasjonale spørsmål, motstandskamp og den enhetlige staten Sri Lanka

Athithan Jayapalan

 

Fra det 15. til det 19. århundre, ble Det indiske hav og igjen Sri Lanka, et viktig strategisk punkt for å utøve innflytelse og legge betingelser for forløperen til den moderne verdensøkonomien. Den portugisiske, dansk-norske, nederlandske, franske og britiske kolonimakta har fra tid til annen kjempet om denne øya. Det var portugiserne, nederlenderne og britene som sikret seg kontroll og innlemmet det i sine koloniale imperier.

Fortsett å lese Nettsiden er under utvikling.

Sri Lanka etter koranens tid

Oppretting av sannhetskommisjon, kontor for savnede personer, kriminalisering av ufrivillige forsvinninger, forsoning, ansvarlighet og menneskerettigheter inngikk i de 25 punktene i Menneskerettighetsrådets resolusjon nr. 30/1, oktober 2015. Sri Lankas regjering har nå sagt at de ikke lenger vil samarbeide om å implementere resolusjonene som de selv gikk med på å gjennomføre.

Fortsett å lese Sri Lanka etter koranens tid