Etter koronaens tid

Gabriel Edwin Rosairo                                   NOTAM 2020 mai

Sivilisasjoner og supermakter har kommet og gått. Historiske hendelser som mennesker aldri trodde ville skje, har skjedd. Opprettelsen av Israel, avskaffelse av apartheid, Berlin- murens fall, oppløsningen av Sovjetunionen og mer som virket usannsynlig, er blitt til virkelighet.

Hendelsene i verden hittil tilsier at verden ikke kommer til å se ut slik verden var før koronaens tid. Endringer i verden kan åpne noen dører for det tamilske folk og nasjoner uten statsgrense. Vi må se etter åpninger som kanskje kan føre oss til større selvråderett.

Første verdenskrig varte fra 1914 til 1918 og kostet 9 millioner stridende og 7 millioner sivile livet. Men influensaen tok enda flere liv verden over. Det sies at i sluttfasen på krigen kom Spanskesyken (1918-1920) i flere bølger og smittet minst en tredjedel av verdens befolkning. Spanskesyken tok livet av 50-100 millioner mennesker.

Andre verdenskrig varte fra 1939 til 1945 og kostet 25 millioner stridende og 70 til 85 millioner sivile livet verden over. Asiasyken som startet i Kina 12 år senere (1957-1958) angrep mellom 20 og 50 prosent av befolkningen i de forskjellige landene og tok livet av 1,1 millioner mennesker.

Avslutningen på andre verdenskrig skapte et behov for å organisere verden annerledes for å sikre freden og å unngå en ny verdenskrig. FN-pakten trådte offisielt i kraft i 1945. Avkoloniseringa tok fart, og flere og flere land ble selvstendige etter denne krigen. Da FN ble opprettet hadde det kun 51 medlemsland, mot i dag 193.

I likhet med mange andre folkegrupper ble også tamilene gjort statsløse i 1948. Og de nye landene ble ikke helt frie. Manipulering av mindre utviklete land var en naturlig del av politikken til de tidligere kolonilandene og vinnerne av krigen. Proteksjonismen var den rådende innenriks- og utenrikspolitikken til de aller
fleste landene. Nykolonialismen og den kalde krigen gjorde også sitt til at regimeendringer, statskupp og militærdiktatur bremset framgangen av nasjonsbygging i disse nye selvstendige statene. Kampen om utpressing, plyndring og militære intervensjoner for å sikre seg ressursene fra fattige land, skjøt fart.

Araberlandene mistet sin selvråderett med hensyn til oljeressursene. Israel ble til i 1948 samme år som apartheidlovene ble vedtatt i Sør-Afrika. Med krig og tomme løfter ble opprettelsen av Palestina holdt på en armlengdes avstand. Apartheid ble avskaffet i 1990. Utviklingshjelp handlet om hvorvidt bistanden skulle brukes i henhold til giverlandenes interesser.

Oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 førte til flere selvstendige land i Øst-Europa. I mangel på en konkurrerende supermakt ble USA verdens eneste. USA ble et selvutnevnt politi for hele verden.

Alt dette og mer til har skjedd i det man kan kanskje kan kalle den andre mellomkrigstiden, altså mellom den andre verdenskrigen og koronakrisen.

Koronakrisen, tredje verdenskrise? Om det er FN som er årsaken til at tredje verdenskrig lar vente på seg er ikke godt å si. Siden opprettelsen av FN har det vært flere konflikter i verden med mange drepte. Under disse konfliktene har FN
enten stått på tilskuerplass, eller bjeffet mot menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser som en tannløs hund, mens menneskene har blitt slakta ned i hopetall.

Viruset har ikke noe FN å ta hensyn til og fienden er usynlig. Den oppsøker menneskene med sitt dødbringende angrep. Kommer koronaviruset i flere bølger som spanskesyken? Hvor mange liv vil viruset ta denne gangen? Hvor lenge vil krisen vare? Det vet man ikke. Menneskene dør over hele verden uten etniske, religiøse og økonomiske skillelinjer. Verdens nasjoner er i krise. Vanlige hverdagsmennesker opplever usikkerhet og er forvirret. Verden er midt i en krisetilstand. Koronakrisen.

Ingen sivilisasjon varer evig. Vi er i dag, billedlig sett, omtrent i samme situasjon som verden befant seg under mellomkrigstiden. Inflasjonen er faretruende høy.

Arbeidsledigheten skyter i været. Pilene peker nedover for økonomien. Verdens eneste supermakt USA ligger kanskje snart i ruiner og resten av de vestlige landene har også tøffe tider foran seg. Trump vil ikke lenger være verdens politimann. Det er fare for at det kan komme protester, opprør og store demonstrasjoner, omveltninger og KRIGER slik det var tilfelle etter andre verdenskrig. Om verdenskartet igjen blir forandret med færre eller
flere land, gjenstår å se.

Finnes det sivilisasjoner i historien som bare har bukket under for andre sivilisasjoners fremvekst, uten å mobilisere til kamp? Kina har fått et forsprang under koronakrisen og er nå blitt fabrikken for hele verden. Staten Sri Lanka med sin enorme gjeld til Kina, har satt seg selv i et avhengighetsforhold til utlåneren.

Kina har fått et forsprang under koronakrisen og er nå blitt fabrikken for hele verden. Staten Sri Lanka med sin enorme gjeld til Kina, har satt seg selv i et avhengighetsforhold til utlåneren.

Sri Lanka har store naturressurser på land og i havet utenfor øya. Det er en åpen hemmelighet at det er olje utenfor Mannarkysten i tamilsk område. Sri Lankas beliggenhet på det geopolitiske kartet gjør at området allerede er blitt et maktpolitisk sjakkbrett for stormaktene. Hverken India, USA eller andre industriland som i dag ligger på sykesenga, kommer til å akseptere at Kina skaffer seg råderett over verdens ressurser, tar kontroll over verdensmarkeder og skaffer seg betydelig innflytelse over land som Sri Lanka.

Åpner koronatiden en mulighet for selvråderett og et trygt liv for tamilene på Sri Lanka? Har den tamilske nasjonen noe håp etter koronaens tid? Det vet vi ikke. Koronakrisen etterlater seg pr dags dato flere spørsmål enn svar.