NOTAM 2020

Det tamilske nasjonale spørsmål,
motstandskamp og den enhetlige staten Sri Lanka.

Tamiler har rett til selvbestemmelse

Internasjonal granskning og selvbestemmelsesrett
for tamilene er ikke bare ønsker, men krav.

Situasjonen til de tamilske politiske fangene.

Henvis Sri Lanka til Den internasjonale straffedomstolen.

NOTAM er bekymret for familien Collin som sitter kirkeasyl i Finnsnes