“The chickens come home to roost”

Gabriel Edwin Rosairo

De skulle egentlig feire at Jesus stod opp fra de døde. At flere skulle dø så brått denne påskesøndagen, var det ingen som hadde noen anelse om. I skrivende stund 23. april, hadde det gått med 300 liv. Flere kan det bli etter hvert, for det er anslagsvis også fem hundre skadde. Både troende katolske kirkegjengere og tilfeldige turister på ferie måtte betale med det mest dyrebare, selve livet.

Det anslås at 95% av alle katolikker i Sri Lanka er tamiler. Åstedene for terrorhandlingene ser ut til å være kirker i tamilsk- dominerte områder.

Sjokkerende og traumatiske hendelser rettet mot tamiler i landet ser ikke ut til å ta noen ende. Det er etter hvert flere og flere aktører som ser at tamilene kan ofres på den storpolitiske arena.

At terroren som ble rettet mot tamiler også måtte ramme intetanende turister, burde være en tankevekker for vestlige politikere. Det fem hundre år gamle ordtaket «The chickens come home to roost» ser ut til å gå i oppfyllelse.

Før og etter tamiltigrene (LTTE)

Vi så hva som skjedde under terrorangrepet i påsken. Hva som kommer til å skje i fremtiden gjenstår å se. Etter LTTEs æra er tamilene i dag blitt et lett angrepsmål for ulike aktører. De kan angripes uten konsekvenser.

Mediene er plutselig blitt opptatt av at terroren har rammet Sri Lanka. Fordi turistene og kirkene er rammet, ikke fordi at terroren først og fremst rammet tamilene. Samme engasjement fra mediene og politikerne fantes ikke da regjeringsstyrkene for ti år siden drepte over 70 000 tamiler og over 300 000 tamiler ble satt i konsentrasjonsleirer. 146 679 kan fortsatt ikke gjøres rede for.

Om det står statlige eller andre aktører bak de siste angrepene mot tamilene, er foreløpig uklart. Etter manges mening kan et slikt godt organisert angrep som tilsynelatende er feilfritt gjennomført med nøyaktig presisjon, nærmest være umulig å få til av amatører.

Uansett om det er tamilene som var hovedmålet for angrepet eller ikke, så går tamilene en usikker fremtid i møte. Det er for øyeblikket ingen som kan forsvare dem mot et framtidig angrep. Myndighetene i landet har bedt verden om hjelp for å komme til bunns i dette siste terrorangrepet. Dette kan bli en gavepakke for landet. Internasjonale velmente sympatierklæringer gir rom for avledningsmanøvre. Tamilenes forsøk på å få en politisk løsning og å straffeforfølge krigsforbryterne i landet, kan bli satt på ytterligere vent.

Det er ikke uvanlig at lokale og internasjonale aktører bevisst skaper større kriser for å glatte over eller vinne tid for å komme over eksisterende kriser. Flere nasjonale og internasjonale faktorer peker i retning av at det vi hittil har sett bare er begynnelsen til en kommende orkan i form av politisk, økonomisk og personlig utrygghet for borgere i Sri Lanka.