Tamiler har rett til selvbestemmelse

NOTAM                                          NOTAM mai 2020

I over 72 år har tamilene kjempet for sine rettigheter. Sri Lanka fikk selvstendighet fra britene 4. februar 1948. Inntil da var den nordlige og østlige delen av øya tamilenes hjemland, kalt Tamil Eelam. Siden selvstendigheten i 1948 har tamilene blitt nektet sine demokratiske, sivile, akademiske og økonomiske rettigheter av staten Sri Lanka.

Det foregår en kontinuerlig makt og endringspolitikk for å utslette
tamilsk identitet og historie. Demografiske, strukturelle og etniske sammensettinger endres. Tamilenes rettigheter blir marginalisert. Målet
er å fjerne restene av den tamilske nasjonen og gjøre Sri Lanka til en buddhistisk singalesisk stat.
Staten Sri Lanka kalte tamilene for terrorister og ville frigjøre dem fra sine egne ledere. Avtaler om maktfordeling inngått mellom tamilske og singalesiske politikere er ensidige og de er gjentatte ganger blitt vraket av singalesiske regjeringer. Politisk motivert vold, drap og plyndring ble organisert av myndighetene som et middel for å gjennomføre etnisk rensing. Etter 35 år med fredelig motstand tok tamilene til våpen i 1983 for å få selvbestemmelse og for
å gjenvinne sitt tapte hjemland Tamil Eelam.

Det er bevist at staten brukte tungt artilleri, flybomber og klasebomber mot store
folkemengder, skoler og sykehus under den langvarige krigen. Ofrene var landets egne innbyggere, tamiler.

Verdenssamfunnet vet at staten Sri Lanka ikke lever opp til prinsippet om forpliktelsen til å beskytte sine tamilske borgere. Tamilske pårørende leter fortsatt etter sine kjære. President Gotabaya Rajapaksa, som er tiltalt
for krigsforbrytelser, innrømmet at alle de som forsvant under krigen er døde. Pårørende har ikke fått noe bevis på at dette er tilfelle og rettsstaten må i så fall finne ut hvordan de ble drept, hvem som drepte dem og hvor de ble gravlagt. Gjerningspersonene må selvsagt straffeforfølges. Humanitære organisasjoner,
menneskerettighetsorganisasjoner og internasjonale medier rapporterer fortsatt om brudd på menneskerettighetene i Sri Lanka.

Når den enkelte stat ikke kan leve opp til forpliktelsen om å beskytte sine egne borgere, har det internasjonale samfunnet plikt til å
hjelpe ofrene!

På samme måte som i Rwanda, Bosnia og Burma har verdenssamfunnet med FN i spissen vært et handlingslammet vitne til nedslakting av mennesker i Sri Lanka.

Tamilene forventer at Norge og verdenssamfunnet påser at prinsippet om
«ansvar for å beskytte» også gjelder for tamilene i Sri Lanka. På den måten vil tamilene kunne oppnå de rettigheter de har krav på.