Nettsiden er under utvikling.

Det tamilske nasjonale spørsmål, motstandskamp og den enhetlige staten Sri Lanka

Athithan Jayapalan

 

Fra det 15. til det 19. århundre, ble Det indiske hav og igjen Sri Lanka, et viktig strategisk punkt for å utøve innflytelse og legge betingelser for forløperen til den moderne verdensøkonomien. Den portugisiske, dansk-norske, nederlandske, franske og britiske kolonimakta har fra tid til annen kjempet om denne øya. Det var portugiserne, nederlenderne og britene som sikret seg kontroll og innlemmet det i sine koloniale imperier.

Den tåreformede øya i hjertet av Det indiske hav, i dag kjent som Sri Lanka, har siden oldtiden vært et sentralt bindeledd i handelen mellom greske bystater og det romerske imperiet imiddelhavsområdet og kongedømmene i Midtøsten, Sør-Asia og Det fjerne Østen. Sjøfartsveier og handelen som ble opprettet igjennom dem, ble et sentralt fundament i en verdensomfattende handel.

Under andre verdenskrig ble Sri Lanka med en av de mest egnede, naturlige havner på kloden, Trincomalee, hovedsete for den britiske marinen i Det indiske hav, hvor krigsinnsatsen mot Japan og Tyskland ble iverksatt. D. S Senanayake og UNP ledet øya etter uavhengigheten i 1948. Øya forble imidlertid under britisk overherredømme, som betydde at forsvarspolitisk sett var staten under ansvar av Det britiske imperiet og Trincomalee- havnen var i britisk tjeneste. I løpet av 1970-tallet, og som følge av opptrapping av den kalde krigen og de geo-politiske motsetningene mellom Sovjetunionen og USA, tok sistnevnte over den tradisjonelle funksjonen til Det britiske imperiet som den ledende imperialistiske makten i verden. USA ble enivrigstøttespilleravdenenhetligestaten på Sri Lanka og den politiske ledelse som skiftet hender mellom forskjellige singalesisktalende eliter.