Sri Lanka etter koranens tid

Oppretting av sannhetskommisjon, kontor for savnede personer, kriminalisering av ufrivillige forsvinninger, forsoning, ansvarlighet og menneskerettigheter inngikk i de 25 punktene i Menneskerettighetsrådets resolusjon nr. 30/1, oktober 2015. Sri Lankas regjering har nå sagt at de ikke lenger vil samarbeide om å implementere resolusjonene som de selv gikk med på å gjennomføre.

President Rajapaksa lovet under valgkampen at når han ble valgt, ville han løslate alle militære tjenestemenn som sitter i arrest og er anklaget for eventuelle forbrytelser. Han kalte samtidig beskyldningene mot dem absurde. Han ga nylig amnesti til en soldat som ble dømt for å ha drept åtte tamilske sivile inkludert tre barn.

Mens verden er opptatt av pandemien og landet er i unntakstilstand, bruker han anledningen til å frigi krigsforbryteren. Med denne handlingen viser han også stor forakt for domstolen. Dette skjer mens de tamilske politiske fangene sitter innesperret i årevis uten lov og dom. Dette er en handling som vekker avsky blant tamiler. Hendelsen skapte sterke reaksjoner blant lokale og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Singalesiske ekstremistgrupper og buddhistmunkene som lenge har drevet med lobbyvirksomhet, roste benådningen.

Hærsjefen, som er anklaget for krigsforbrytelser, er blitt utnevnt til å lede alle pandemirelaterte oppgaver i landet. Sri Lanka militariserte det som burde ha vært en sivil folkehelseoppgave for å møte pandemiutbruddet. For presidenten handler pandemiutbruddet først og fremst om å fremme militære interesser og å popularisere militærets innsats under pandemien, for å skaffe seg politiske gevinster ved kommende parlamentsvalget.

Verden har sett millitærediktatur komme og gå i flere land. Presidenten i Sri Lanka har lagt sin egen uniform til side, men er omgitt av menn i militæruniformer. Hvorvidt singalesisk buddhistiske ekstremister med uniformer eller i sivile klær og med Rajapaksa familien i spissen kommer til å herje med tamilene i landet også etter pandemien, gjenstår å se.

Brødrene Rajapaksa styrte landet, førte krigen og vant over tamilene med massiv brutalitet. De fikk direkte og indirekte støtte fra rivaliserende stormakter som ønsker dominans i Det indiske hav.

Etter koronaens tid vil land med økonomiske problemer ha nok med egen gjenoppbygging. Sri Lanka må også komme seg helskinnet gjennom disse utfordringene, samtidig med at stormaktene rivaliserer i området. Sri Lankas historie viser at uten å bygge tillitt til sin egen tamilske befolkning, er langsiktig utvikling i landet en utopi.

Henvis Sri Lanka til Den internasjonale straffedomstolen.

ensikten med dette tidsskriftet er blant annet å fortelle den norske befolkningen  om  tamilenes  rettferdighetskamp.  I  Norge  mangler

det gode norskspråklige informasjonskanaler for å ta opp det nasjonale spørsmålet om tamiler. Vi har arbeidet gjennom Notam for å fylle dette gapet. Dette tidsskriftet lanseres 1. mai hvert år. Historien om tamilene på Sri Lanka består av smertefulle hendelser og folkemord.

Ceylon, i dag kjent som Sri Lanka, blei kolonisert av europeere i 1505 og oppnådde uavhengighet fra Storbritannia i 1948. Tamilene mistet sin selvbestemmelse i 1833 på grunn av at Storbritannia slo sammen Ceylon, som tidligere hadde tre forskjellige kongedømmer, til ett land. Etter selvstendigheten kjempet Eelam-tamiler for å beskytte sine rettigheter i over 30 år uten vold.

Den tamilske befolkningen var ikke med på å vedta Sri Lankas grunnlov som blei vedtatt i 1972. Siden 1956 har tamilene opplevd undertrykking og urettferdighet, noe som førte til at Eelam-tamiler vedtok den historiske Vaddukkodai uavhengighetserklæringen i 1976. Den ble godkjent av et mandat av folket i nord og øst på øya under valget i 1977.