Filter over et blodbad

Shobana Thavanathan

I 2016 ble Sri Lanka kåret til verdens beste feriested.Øya som for verden ser ut til å være et paradis og det perfekte feriemålet, er faktisk et rent helvete. Verden ser det som blir vist, et filter med krystallskinnende
kystlinjer fylt med myke sandkorn, perlehvite skjellog ikke minst fine trær med tropisk frukt.

 

Sannheten er at myndighetene på Sri Lanka har valgt
å sette opp dette filteret som ser ut til å fungere veldig
bra, spesielt med tanke på at Sri Lanka ble kåret
til ‘’ferieparadis’’. Lite vet verden om de restene etter
sivile menneskeliv som ligger i ett med de myke sandkornene
langs kysten av det krystallklare vannet, at
det blå vannet egentlig bare er utvasket blod. At dette
feriestedet er “cover up” for de blodige hendene den
srilankiske regjeringen sitter med.

Det er trist å være vitne til at verden forsøker å legge
et teppe over og mørklegge alt som skjedde. Det at de
vil dekke til og ignorere et så stort folkemord og late
som ingenting har skjedd, forteller at verden er mer
opptatt av geopolitikk og deres egne fordeler, fremfor
rettferdighet, sikkerhet og menneskeliv. Men nok er
nok, verden har tiet i ti år og nå er det på tide å ta
et oppgjør mot den srilankiske regjeringen. Det er
et stort behov for en løsning, et svar. Et stort krav til
internasjonal granskning av krigsforbrytelsene som
fant sted. Sri Lanka må rett og slett stilles foran retten.
FN sviktet
FN sviktet tamilene. Flere tusen sivile liv kunne vært
spart, dersom FN hadde vært mer kritiske og skeptiske
ovenfor srilankiske myndigheter og heller satt opp
strenge krav mot angrep mot den sivile befolkningen.
Det at FN og andre verdensorganisasjoner forlot den
tamilske sivilbefolkningen og dro ut av området, førte
ikke bare til at de barbariske handlingene SL hæren
utførte fikk større rom til å bli utført på lette måter,
men det ble også en av grunnen til at den srilankiske
hæren kunne skyggelegge folkemordet. Ikke bare det,
men det var også med på å føre til at mange bevis som
i etterkant har lekket fra krigssonene ble stemplet
som tamilsk propaganda og forfalsket.
Norge som tiet
Vi lever i en godt nok utviklet verden, hvor alle
mennesker som blir undertrykt av staten skal kunne
få solidaritet fra land som Norge, hvor demokratiet
og ytringsfriheten står høyt i landet. Til tross for at
Norge har hatt en stor og viktig rolle i borgerkrigen på
Sri Lanka, som fredsmeklere, har de ikke vært flinke
nok til å vise godt nok engasjement eller solidaritet i
etterkant av krigen
Klasevåpen under krigen
Helt siden 1949, har det ifølge Genèvekonvensjonene,
‘’krigens regler’’, vært ulovlig å drepe og skade sivile
liv under konflikter. Noe som står sterkt imot denne
regelen er klasebomber. Disse bombene skaper stor
ringvirkning og man kan se deres påvirkninger
etter flere generasjoner også. Klasebomber, også kalt
djevelens fyrverkeri, er små sprenglegemer fylt opp i
beholdere, hvor en slik beholder kan ha opptil flere
hundre småbomber. De blir kastet ned som styrtende
raketter som sprer seg over vanvittig store områder.
Ikke alle disse småbombene detonerer, altså sprenges.
Noen forblir igjen i bakken som små miner og det
eneste som skal til for å sprenge dem er berøring like
lett som fjær. Verden ble introdusert for en slik bombe
for første gang under andre verdenskrig i Tyskland.
30. mai 2008 ble det vedtatt et internasjonalt forbud
mot klasevåpen og 3. desember 2008 ble dette
forbudet undertegnet av omtrent 107 land. For at dette
forbudet skal gjelde, er det viktig at denne avtalen
også blir omgjort til en egen lov i de landene. Alle
land som undertegner avtalen, skal verken produsere
eller bruke klasevåpen. I tillegg er det påkrevd at de
må ødelegge sine lagre med slike våpen.

Sri Lanka er ett av landene som besluttet seg til å
ikke signere klaseammunisjonskonvensjonen, for de
drev faktisk med en aktiv bruk av klasevåpen rettet
mot sivile mål. Ikke bare klasevåpen, men bruk av
kjemikalievåpen var det heller ingen mangel på.
I krig er det viktig å skille mellom sivile liv og de
krigførende. Dette er noe som ikke ble tatt hensyn til
under borgerkrigen på Sri Lanka hvor den srilankiske
regjeringen brutalt kasta flere bomber over sivile mål
som sykehus og skoler. Regjeringen opprettet såkalte
“no fire-sone” områder hvor sivilbefolkningen ble
lokket til, før også disse områdene hensynsløst og
uetisk ble skylt ned av klasebomber. Igjen ser man at
krigen den srilankiske staten førte var ikke rettet mot
bevæpnede krigførere, men rett og slett uskyldige
sivile liv.

Når var sist du hørte om konsentrasjonsleirer? Det
første som dukker opp i de fleste tanker vil nok være
Hitler og konsentrasjonsleirene for jøder under
andre verdenskrig. Noe folk flest ikke vet er at det
i 2009, etter krigens siste fase ble opprettet mange
interneringsleirer, bedre kjent som dødsleirer eller
torturkamre for tamilene. Hvor mange liv som gikk
tapt, hvor barbarisk den srilankiske hæren var og
hvor mye tortur den tamilske sivilbefolkningen
stod ovenfor er det bare å tenke seg til. Så mange
menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser ble
utført, alt i regi av de srilankiske myndighetene og
med verdens fredsorgansisajon, FN, som hovedvitne.
Likevel ble det ikke gjort noe for å forsvare eller redde
de uskyldige livene.