Framtiden er robot

Sambavi Vethananthan

Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter, TRVS, har tilbud til ungdommer i alle aldre. I flere år har de bidratt med forskjellige aktiviteter som treff for eldre, treningsopplegg for voksne og leksehjelp for ungdom. Et av de nye tilbudene er robotkurs, med satsing innenfor robotprogrammering.

Robotkurset er en arena med litt over 60 elever fra alderen 6 år og oppover. Det er rettet mot de som interesserer seg for teknologi, ønsker å utvikle teknologievnene sine og få et bredere nettverk blant tamilske ungdommer.

Kurset ble i første omgang opprettet for å lære bort programmering av dataprogrammer. Etter kort tid begynte de med å programmere Lego EV3 roboter, og det var slik navnet «robotkurset» oppstod. På kurset programmerer de Lego roboter og lærer om datamaskinens funksjoner og deler. Dette fikk dem
til å melde seg på First Lego League, som er en kunnskapskonkurranse for unge i alderen 10 og 16 år.

First Lego League gir deltakerne en tidlig smakebit i realfag. Gjennom 8 ukers arbeid skal deltakerne gjennom ulike roller som ingeniører, forskere og programmerere løse et samfunnsaktuelt oppdrag. Dermed må de produsere en innovativ løsning på problemet, i tillegg til å designe og programmere en
LEGO MINDSTORMS robot og markedsføre lagets løsning. Konkurransen blir delt opp i 4 kategorier: forskning, teknologi, robotbanen og markedsføring. I hver kategori vil det kåres vinnere.

Kurset ble i første omgang opprettet for å lære bort programmering av dataprogrammer. Etter kort tid begynte de med å programmere Lego EV3 roboter, og det var slik navnet «robotkurset» oppstod. På kurset programmerer de Lego roboter og lærer om datamaskinens funksjoner og deler. Dette fikk dem
til å melde seg på First Lego League, som er en kunnskapskonkurranse for unge i alderen 10 og 16 år.

First Lego League gir deltakerne en tidlig smakebit i realfag. Gjennom 8 ukers arbeid skal deltakerne gjennom ulike roller som ingeniører, forskere og programmerere løse et samfunnsaktuelt oppdrag.
Dermed må de produsere en innovativ løsning på problemet, i tillegg til å designe og programmere en LEGO MINDSTORMS robot og markedsføre lagets løsning. Konkurransen blir delt opp i 4 kategorier: forskning, teknologi, robotbanen og markedsføring. I hver kategori vil det kåres vinnere.

Tamil Space Solution. Robotkurset ble med i konkurransen for første gang i 2017. De kom ikke hjem med noen pokaler, men viljen for å vinne neste år var høy. De kom hjem med mye lærdom, og fikk bedre kunnskap på hvordan de skulle løse neste års utfordring.
I 2018 deltok robotkurset igjen, under navnet «Tamil Space Solution».
Denne gangen kom de hjem med pokaler fra kategorien markedsføring.
De har i tillegg til dette vært med i andre konkurranser, bl.a. Nysgjerrigper.
Gjennom disse konkurransene har de vist sine ferdigheter i flere
forskjellige grener.

Thaipongal er den tamilske høsttakkefesten og nyttårsdagen som kommer ca. 15. januar. Her viser de tamilske ungdommene sine kunnskaper og ferdigheter til frammøtte festdeltakere og robotkurset har de siste årene hatt sitt eget program. Dette har gjort at teknologi har blitt et mer spennende tema for tamiler generelt.

Flere og flere tamilske ungdommer velger å bli en del av denne gjengen. Ungdommene sier selv at dette er en arena der de møter mange engasjerte ungdommer i hverdagen sin. De begrunner engasjementet sitt både med den teknologiske innsikten de får og det gode sosiale miljøet.

Teknologi er fremtiden og jo tidligere man henger seg med på den teknologiske utviklingen jo flere fordeler vil man ha. Det lønner seg å kunne tekniske funksjoner og kjenne til snarveier både til skolearbeid og i hverdagen, da det kan gjøre livet litt enklere. Derfor har det vært viktig at tamilske ungdommer har engasjert seg, men også vist fremskritt innenfor dette området.