Internasjonal granskning og selvbestemmelsesrett for tamilene er ikke bare ønsker, men krav

Shobana Thavanathan                                                       NOTAM mai 2020

I skyggen av koronaen ble tidligere regjeringssoldat Sunil Ratnayake, 26. mars 2020 gitt amnesti av presidenten for sine krigsforbrytelser og løslatt.
Han ble løslatt som en krigshelt av Gotabaya Rajapaksa, et annet av mange ansikter bak det brutale folkemordet på tamilene, men nå Sri Lankas president. Dette er en konsekvens av interngranskning av krigsforbrytelser i en enhetlig stat.
Mirusuvil-massakren
Desember 2000 var en tid med hyppigebombeangrep i nord-provinsen Jaffna. Bombeangrepene ble utført i regi av den srilankiske regjeringen og flere hus ble bombet. Dette førte til at folket måtte sette på sprang og flykte fra byene. Etter å ha vært på flukt, vendte en gruppe tamiler 19. desember tilbake til sine hjem i byen Mirusuvil i Jaffna for å hente eiendeler. Det
var da den grusomme hendelsen fant sted.

Den gang var Sunil Ratnayake soldat i den srilankiske regjeringshæren. Han stoppet gruppen under påskudd av en undersøkelse. Under denne såkalte undersøkelsen var det en som klarte å rømme og berge livet. Han er i ettertid blitt et viktig vitne til massakren på 8 tamiler, deriblant 3 barn, hvorav den yngste var 5 år. Disse uskyldige menneskene ble torturert før de fikk bind for
øynene, halsen avkuttet og deretter dumpet i kloakken. Denne massakren er kjent som Mirusuvil-massakren.

Dødsdømt på frifot
Ratnayake ble funnet skyldig i 17 lovbrudd, deriblant for illegalt å ha samlet ei gruppe soldater med tydelige intensjoner om å torturere og drepe de åtte sivile tamilene. Han fikk en dødsdom i Høyesterett i 2015. Ettersom det ikke er dødsstraff i Sri Lanka, tilsvarer dette soning på livstid.

Ifølge Amnesty International skal Gotabaya Rajapaksa allerede før han vant valget ha uttalt at han ville frifinne og løslate ‘’krigsheltene’’, de som ble fengslet på ‘’grunnløse’’ anklagelser. Som forventet ble han president og han startet sitt arbeid med å ‘’renvaske’’ fengslede, tidligere kollegaer. Det perfekte og sikreste tidspunktet for å sette fri Sunil Ratnayake måtte vel være under pandemien som nå ryster hele verden. For om ikke nå, når kan man ellers slippe løs krigsforbrytere uten at det vekker særlig oppsikt?

Dette er Sri Lanka
Presidenten på Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, er tidligere selv beskyldt for krigsforbrytelser under sluttfasen av krigen. Den gang var han forsvarsminister. Blodet fra det brutale folkemordet har fremdeles ikke størknet, men han er tilbake. Tilbake som president. Dette er hva man blir belønnet med for å ha vært med på å utføre massakre av tamiler. Dette er Sri Lanka. Og det er denne staten det internasjonale samfunnet vil gi mulighet for å etterforske egne massakre på egne borgere.

Ikke bare ønsker, men krav
Det har nå gått over 72 år siden Sri Lanka fikk sin uavhengighet fra Storbritannina og siden den gang har den srilankiske stat laget lover og regler som fratar den tamilske befolkningen deres grunnleggende og demokratiske rettigheter. Selv etter en langvarig borgerkrig kan tamilene med andre ord bare demonstrere, men ikke forlange endringer i henhold til deres politisk forventninger eller beskyttelse mot urett.

Til tross for at Sri Lanka har to folkegrupper, er det en enhetlig stat hvor all makt er konsentrert i Colombo. Dette er hovedgrunnen til at tamilene ikke har en plattform for å uttrykke sin politiske misnøye, sine nasjonale mål og forventninger eller forhindre lovbrudd mot det tamilske folk. Derfor er det sentralt og helt grunnleggende at tamilene på øya får selvbestemmelsesrett og politisk makt. På den måten kan tamilene beskytte seg selv mot urett uten å måtte bøte med livet.

Selvbestemmelsesrett og internasjonal granskning av grove lovbrudd, misbruk av internasjonale menneskerettighetslover og alvorlig brudd på internasjonal humanitærrett er hva som trengs. Dette er ikke bare ønsker, men krav. Det er
først da rettferdigheten vil seire og dette kravet må fremmes og støttes av det internasjonale samfunnet.