Katta i sekken?

Det er lett å rote seg bort i fellene i verdens forbrukerjungel. Som forbruker kan du, uansett om du er gammel eller ny i landet, miste retningssansen selv på tilsynelatende oversiktlige norske stier. Noen enkle veivisere kan
lede oss gjennom vill nisset.

Gjennom livet utfører vi mange kjøp nesten hver uke, om ikke hver dag. Det er ikke ofte vi tenker over disse kjøpene i noe særlig større grad. Det å handle er en såpass hverdagslig aktivitet, at det som regel går ubemerket. Et kjøp kan innebære mangt, alt fra kjøp av en melkekartong til dyre handler som boligkjøp og bilkjøp.

De fleste ganger går dette som smurt. Du kjøperet produkt og du er fornøyd med produktet. Likevel har vi alle opplevd at det noen ganger skjærer seg. Enten fordi produktet var dårlig eller ble ødelagt eller at du rett og slett bare var
misfornøyd.
Jeg ønsker å benytte denne anledningen til å komme med noen tips. Tips for hva man kan gjøre når du har gjort et såkalt «dårlig» kjøp.

Reklamasjonstid
Når du oppdager en feil, som for eksempel at motoren havarer eller det kommer dårlig lyd ut av øreproppene, reklamer! Å reklamere kan man gjøre både skriftlig og muntlig, men det er som alle vet enklere å bevise dersom en reklamerer skriftlig. Dette kan for eksempel gjøres gjennom e-post eller SMS.

Når vi jurister snakker om reklamasjonstid, er det to ting vi referer til; den relative og absolutte reklamasjonsfristen.

Den relative reklamasjonsfristen er den tiden mellom du oppdager mangelen til du reklamerer til selger eller leverandør. Denne fristen er kort, men ikke klar. Etter loven er den på et sted mellom 2 til 3 måneder. Det er derfor viktig å reklamere så snart man oppdager en feil.

Deretter kommer den absolutte reklamasjonsfristen, denne løper fra du kjøper
produktet til feilen oppstår. Her igjen er det to forskjeller. I utgangspunktet er fristen på to år. Dersom du har kjøpt produktet av en privat person er den alltid to år, for eksempel hvis du har kjøpt en mobil på finn.

Det finnes likevel et unntak for dette. Det er når du har kjøpt et produkt fra en næringsdrivende og når du har kjøpt et produkt som er ment å vare lenger enn 2 år. Dette kan være en mobiltelefon, vaskemaskin, bil osv. Da er reklamasjonsfristen på 5 år.

Legg merke til at det dermed er to absolutte reklamasjonsfrister enten to eller fem år.

Garanti vs. Reklamasjon
Når man snakker om reklamasjon kan man fort blande dette med garanti. Vær oppmerksom på at reklamasjon er noe alle forbrukere har krav på etter loven. Dersom du kjøper en vare i hvilken som helst butikk eller norsk nettside har man
i utgangspunktet 2 eller 5 års reklamasjonstid. Likevel er det noen selgere og noen produkter som du kan få lengre garantitid på. Dette kan være vinduer som er ment å holde mye lenger enn 5 år. Da kan noen butikker tilby lengre garantitid, eller så kan det være at noen selger tilbyr kortere garanti. For eksempel ved kjøp av bruktbil er det flere som har 3 måneder bruktbilgaranti. Dette er igjen uavhengig av hva loven sier.

Som oftest er garanti et bredere vern og skal i utgangspunktet gi forbrukere bedre rettigheter enn loven, men husk at selgere kan ikke frata deg de rettighetene du har etter loven.

I noen tilfeller kan det hende at noen selgere tar inn produktet dersom du reklamerer uavhengig av frister og mangler. Dette kan være fordi de ønsker å opprettholde et godt rykte og gi en god kundeservice. Det betyr dermed ikke at du hadde en god sak eller, at dette var en mangel du hadde krav på retting etter loven.
NOTAM Mai 2020