Kronerulling i Norge redder krigsrammede og alenemødre under koronaen

Divar Kandasamy                     NOTAM 2020

Det fire uker lange portforbudet for å begrense koronapandemien, stengte folk inne i hjemmene sine. Strengt portforbud gjorde at butikkene var stengt og inntektene forsvant for mange. Dette gikk hardt utover krigsrammede og alenemødre. De som var avhengig av dagsinntektene sine mistet muligheten til å skaffe seg mat. Mange familier var på sultegrensen. De trengte en utstrakt hånd, men lokale hjelpetiltak nådde ikke frem til alle.

Tamilene i utlandet inkludert i Norge, mobiliserte strakstiltak og bidro med det de kunne. De brukte lokale hjelpere til å organisere og distribuere matvarehjelp til de som trengte det mest. Hjelpen fra Norge har hittil gitt 1050 familier nødvendig tørrmat, noe som dekker behovet til en familie på 3-4 personer opptil en uke.

Støtten fortsetter da koronaen foreløpig ikke har lettet deres hverdag. Inntektsgivende arbeid er fortsatt utfordrende for mange familier.