Leiesoldater i krigen mot tamilene på Sri Lanka

-Gabriel Edwin Rosairo-

Ny bok avslører aktivitetene til «Keenie Meenie Services». Et leiesoldatfirma som tilbød profesjonell trening i å drepe til de som var villige til å betale for det. Et av de store og hemmelighetsfulle britiske leiesoldatfirmaene som har vært involvert i krigsforbrytelser i mange land, inkludert Sri Lanka.

Dersom ikke leiesoldatfirmaet «Keenie Meenie Services» (KMS) hadde støttet opp om Sri Lankas regjering fra 1983, ville tamilenes frigjøringsbevegelse ha oppnådd sitt militære mål så tidlig som i 1986, ifølge boka. Dette ville kanskje ha hindret ytterligere tiår med blodbad.
Det tilsynelatende anonyme leiesoldatfirmaet var involvert i krigsforbrytelser verdenover. De anonyme direktørene ble aldri holdt ansvarlige for forbrytelsene.

Leiesoldatfirmaer stiller sine levende drapsmaskiner til disposisjon for andres kriger. Motivet er penger. Storbritannia var ikke alene om å bruke leirsoldater for å hjelpe, kontrollere, eventuelt også motarbeide ledere i sine frigjorte kolonier. Leiesoldater lærer ikke bare opp kundene sine til å drepe, de blir også leid ut som rådgivere innen militærstrategi og kommunikasjon. Dette var også tilfellet under Sri Lankas krigføring mot sine egne borgere.

Mottakerlandene og bidragsyterne av leiesoldater har en uvanlig sterk forkjærlighet for hemmelighold. De alle fleste medier og politikere gjør sitt beste for å skjerme sitt lands militære fra å bli gransket. Det var tydelig da forfatteren av boka møtte hindringer i forbindelse med at utlevering av hemmeligstemplede dokumenter ble holdt tilbake selv etter ‘trettiårsregelen’ av hensyn til nasjonal sikkerhet som begrunnelse. Ikke uvanlig kanskje, blant de som føler at de er de utvalgte til å styre de mindre begavede.

På begynnelsen av 1980-tallet, ble den anglofile presidenten på Sri Lanka, J.R. Jayewardene, oppmerksom på britenes vellykkede militære støtte til sultanen av Oman i kampen mot frigjøringsbevegelsen «Dhofar Liberation Front», DLF. Han ønsket seg britisk hjelp for å beseire de tamilske tigrene. Storbritannia nektet offisielt å sende soldater for å hjelpe Sri Lanka, i frykt for at det ville ødelegge viktige handels- og forsvarsavtaler med India som sympatiserte med de tamilske separatistene på det tidspunktet.

Løsningen ble KMS som hovedsakelig hadde veteraner fra «Special Air Service (SAS)» og aktive reserver i sin portefølje. KMS ble opprettet i 1975 og virksomheten gikk i begynnelsen ut på å leie ut livvakter til britiske diplomater i konfliktområder. Etter hvert utvidet firmaet til også å leie ut livvakter til Saudi Arabias oljeministre.

Boka avslører, i henhold til frigitte dokumenter fra Nasjonalarkivet, at det ikke var en prioritert politikk blant britiske politikere på 1980-tallet å gjøre leiesoldatvirksomhet ulovlig. Selv om enkelte innen den britiske regjeringen ønsket et forbud, var det flere som så mulighet til å drive fordekt utenrikspolitikk via leiesoldatvirksomheter. KMS hadde kontakter med landenes ledende politikere og byråkrater. Denne «døra på gløtt»-strategien ga britene rom for fornektelse og bortforklaringer i tilfelle leiesoldater ble drept eller blir tatt til fange. Det var heller ikke noen overraskelse at britene ikke bare var klar over KMS sine aktiviteter på Sri Lanka, men de hadde sannsynligvis også oppmuntret til deres tilstedeværelse på øya.

Krigen om Dhofar i Oman boka gir et innblikk i og forklarer KMS sine aktiviteter i flere land bl.a. Irland, El Salvador, Argentina og Nicaragua bare for å nevne noen. Det viktigste landet som nevens og som fikk konsekvenser for tamilene er Oman.

Krigen i Oman handlet blant annet om at den venstreorienterte frigjøringsbevegelsen «Dhofar Liberation Front», DLF, hadde som mål å opprette en uavhengig stat i Dhofar. Målet deres var også å avslutte den britiske innflytelsen i Gulf-regionen. På 1970- tallet hadde DLF tatt kontroll over store deler av vestlige Dhofar. Sultanen av Oman inngikk leieavtale med KMS for å trene opp sine spesialsoldater. Britene, med sin velkjente splitt og hersk taktikk, klarte å splitte DLF og på den måten skaffe Sultan av Oman overtaket. Oppe i åsene i Dhofar ble den nye spesialstyrken trent opp av tidligere SAS-personell. Britene levde her et ekstravagant liv. KMS hjalp en ung sultan i denne tidligere britiske kolonien til å undertrykke sine egne borgere og sementere hans diktatoriske grep om makta.

NOTAM  2020 mai