NOTAM er bekymret for familien Collin som sitter kirkeasyl i Finnsnes

NOTAM 2020 mai

Kirkene er tomme og har få aktiviteter på grunn av koronaviruset. Dette gjelder også Finnsnes kirke. I disse dager er det ikke vanskelig å forestille seg hvor vanskelig det er å være i enn slags karantene i en kirke i over fem år.

Familien Antonipillai Johnsen Collin, Merry Anjala Johnsen Collin og Dilani Johnsen Collin har søkt tilflukt i Finnsnes kirke, nå som asylsaken deres er inne i en kritisk fase.

Sri Lanka er i dag et land som etter manges mening styres som et militærdiktatur. Vi mener det ikke er noe tvil om at familien er i livsfare om de blir sendt tilbake til Sri Lanka. Vi tamiler vet kanskje mer om farene de kommer til å møte, på grunn av vår opprinnelse og egne erfaringer. Vi følger også daglig med på det som foregår på Sri Lanka. Å være sympatisør med den tamilske frigjøringsorganisasjonen (LTTE) i Sri Lanka er ensbetydende med å underskrive sin egen dødsdom.

Dilani Johnsen Collin (32) har selv lagt ut en sterk bønn om hjelp i lokalavisa Folkebladet. (folkebladet.no) «Hun forteller at hun og foreldrene frykter myndighetene om de reiser hjem. Hun forteller også det var av frykt de ikke fortalte om deres tilhørighet til Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) i de første asylintervjuene i Norge».

Støttegruppa for familien Johnsen Collin som sitter i kirkeasyl arrangerte fakkeltog lørdag 8. februar 2020. Sannsynligvis kjente de fleste i støttegruppa ikke noe til familien før de banket på kirkedøra. Til sammen møtte flere hundre mennesker opp på Finnsnes og foran Stortinget i Oslo for å vise sin støtte.

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme har sagt til Folkebladet «Men jeg mener disse menneskene faktisk må bli trodd i forhold til hva de har sagt. Bekymringen de har for å reise hjem er helt reell.»

Om Erik Solheim som tidligere har vært miljø- og utviklingsminister, spesialrådgiver i Utenriksdepartementet og fredsmekler på Sri Lanka i flere år, må vi kunne si vet hva han snakker om når det gjelder situasjonen på Sri Lanka. Han mener at kirkeasylantene har en troverdig forklaring.

Det gleder oss, og vi er takknemlig for at Senjapolitikerne har støttet opp om familien Collin som sitter i kirkeasyl. «Senja formannskap håper at saken får et positivt utfall for familien, og ønsker dem alt godt og lykke til» Og ifølge Folkebladet ble dette ført i pennen av Line Miriam Haugan (Frp).

Samtidig som vi er takknemlige for all den støtte og de muligheter vi selv har fått her i landet, ønsker vi å oppfordre alle aktuelle kontorer til å lese uttalelser som de berørte og andre involverte har kommet med, blant annet i Folkebladet, og gjøre det dere kan for å hjelpe familien Collin i Finnsnes kirke, slik at deres mangeårige liv i utrygghet får en lykkelig slutt.