Tamiler har rett til selvbestemmelse

I over 72 år har tamilene kjempet for sine rettigheter. Sri Lanka fikk selvstendighet fra britene 4. februar 1948. Inntil da var den nordlige og østlige delen av øya tamilenes hjemland, kalt Tamil Eelam. Siden selvstendigheten i 1948 har tamilene blitt nektet sine demokratiske, sivile, akademiske og økonomiske rettigheter av staten Sri Lanka.

Det foregår en kontinuerlig makt og endringspolitikk for å utslette tamilsk identitet og historie. Demografiske, strukturelle og etniske sammensettinger endres. Tamilenes rettigheter blir marginalisert. Målet er å fjerne restene av den tamilske nasjonen og gjøre Sri Lanka til en buddhistisk singalesisk stat.

Staten Sri Lanka kalte tamilene for terrorister ogvillefrigjøredemfrasineegne ledere. Avtaler om maktfordeling inngått mellom tamilske og singalesiske politikere er ensidige og de er gjentatte ganger blitt vraket av singalesiske regjeringer. Politisk motivert vold, drap og plyndring ble organisert av myndighetene som et middel for å gjennomføre etnisk rensing. Etter 35 år med fredelig motstand tok tamilene til våpen i 1983 for å få selvbestemmelse og for å gjenvinne sitt tapte hjemland Tamil Eelam.

Det er bevist at staten brukte tungt artilleri, flybomber og klasebomber mot store folkemengder, skoler og sykehus under den langvarige krigen. Ofrene var landets egne innbyggere, tamiler.