«Thai Pongal», tamilsk nyttårsdag

Tamilske lærde kom etter mange års forskning fram til at 1. januar i det tamilske året var 15. januar 2020 og blir 14. januar i 2021 i henhold til gregoriansk kalender, og at vi nå er i det tamilske året 2051. Nyttårsdagen er også Pongaldag, den viktigste tamilske festivalen. Dagen markeres med høsttakkefest og nye klær, pynt og festligheter. Feiringen inneholder også leker og konkurranser for barn og voksne.

Pongal betyr «koke over». En del av seremonien er å lage grøt og la melk koke over i retning mot sola. Grøten lages av den første risavlingen og tilsettes jaggery (sukker). Grøten kokes på vedovner utendørs. Farget ris og rismel brukes for å lage vakre mønster ved inngangspartiene og dette fortærer dyr og fugler etter hvert. Alle tamiler feirer pongal, uavhengig av religionstilhørighet. Pongal er en takkefest til sola som gir årstider, avlinger osv.

Dagen etter er det takkefest for dyra som pløyer jord, gir gjødsel og melk. Kyr og okser blir respektert og æret. Det er dagen da storfe får hvile. Bønder hedrer sine lojale dyr ved å ha takkefest for dem.

Denne tamilske høytidsdagen blir nå feiret i flere land verden over hvor det bor tamiler. Tamiler i mange land arbeider aktivt for å gjøre januar til «Tamilsk kulturarvmåned» og på den måten bevare og gjøre tamilsk identitet, språk, litteratur, kunst, historie, utvikling og levemåte kjent for nye generasjoner som
vokser opp i et flerkulturelt samfunn.