Vellykket overgang fra direkte formidling til digital formidling i koronatiden

Nirmalan Selvarajah

Annai Poopathi tamilsk kultursenter har brukt TEAMS for å omstille formidlingen under covid-19 pandemien. Omstillingen kalles «inayamuttram» og
betyr nettverkshage. Samtaler og andre aktiviteter med barn og ungdom forgår digitalt. Den digitale omstillingane vil prege Annai Poopathi tamilsk kultursenter i lang tid framover. Når vi ser tilbake på vår historie i Norge har vi oppnådd mye ved å samarbeide om å møte utfordringene vi har stått ovenfor, nå også under koronatiden.

I løpet av kort tid fikk Annai Poopathi tamilsk kultursenter opp TEAMS takket være frivillige ildsjeler. Dag og natt har de stått på sammen med de andre tamilske lokallagene for å få alle aktuell deltakere inn på TEAMS. Kultursenteret har nå fått 95% (ca 1800) av medlemmene og frivillige inn på dette spennende nettverket og flere vil følge med. På denne måten har vi klart å få våre aktiviteter på digital plattform.

Man kan ikke få takket dere nok, alle styremedlemmer, frivillige og forelesere som jobber for den oppvoksende slekt.

Dere formilder tamilsk kultur og kunst også under denne vanskelige tiden. Selv om videokonferanse og digital formidling har vært tilgjengelig lenge, kom dette likevel som et positivt alternativ for oss og veldig mange andre ungdommer som er kunnskapsmottakere. Til tross for at dette er nytt kunnskapsverktøy for oss, har vi i løpet av kort tid lært og forstått TEAMS applikasjonen slik at vi kan
bruke den sammen som gruppe. Det gleder oss at så vel ungdommer som eldre frivillige har klart å holde motet oppe og fått det til.

I denne tiden er det viktig at barn og ungdom har en sosial arena, kontakt med voksne og andre som bidrar til en god psykisk helse. Med digital plattform kan barn og ungdom få aktiviteter og mulighet til å møte hverandre. I tillegg utførte Annai Poopathi tamilsk kultursenter en stor, vellykket barnesangoppvisning digitalt. Kultursenteret er glad for å ha omstilt seg til å være en spennende
digitalisert kultur- og kunnskapsformidler. Alternativet ville ha vært isolasjon og ensomhet uten mulighet for en meningsfylt hverdag.